Forældrepartnerskab.

Rammer for forældrepartnerskabet i Burlunden er: Vi er sammen om at ville børnene bedst mulig trivsel og udvikling.

 Vi ønsker et samarbejde præget af ligeværd og anerkendelse.

 Vi deler altid evt. bekymringer med forældre, når de opstår. 

 Vi tager ikke kontakt til myndigheder uden at have været i dialog med forældrene. 

 Vi tager som institution ansvaret for at skabe rammerne for samarbejdet, og er sammen om at udfylde rammerne. I Burlunden består det gode forældresamarbejde af tre dele – det uformelle, det formelle og det organisatoriske – som alle skal fungere.Det uformelle er det nære og det dagligdags. I Burlunden mødes vi ofte kun i opsamlingen, om morgenen og når vi kommer hjem.  Vi har indrettet vagtplaner så der er tid til den vigtige dagligdags snak. Her kan vi udveksle stort og småt om børnene. Tiden vi alle mødes på er knap, hvorfor stuerne også sender mails ud om dagens aktiviteter og evt. nogle billeder, og på den måde arbejder vi med at forældre får kendskab til Burlundens dagligdag. Men vi ønsker at prioritere dagligdagssnak, da det er i denne tilliden, indsigten og partnerskabet udspringer. Det formelle er de mere formaliserede samtaler, hvor vi mødes væk fra hverdagen.  I Burlunden er det vigtigt for os at være tillidsskabende og anerkendende. Derfor vil I som forældre få tilbudt en samtale i løbet af de første 4 mdr. Her taler vi om, hvordan det går for barnet, forældre og hvad vi sammen kan gøre for at få et godt samarbejde. Vi tilbyder forældrene samtale igen inden skoleopskrivning. Der udover har vi forældremøde 2 gange om året, hvor vi drøfter dagligdagen i institutionen, og hvordan vi sammen kan forme institutionen. Opstår der yderligere behov for en samtale med personalet, finder vi tid til denne enten i Burlunden eller i opsamlingen, hvor vi har mødelokaler til bl.a. dette formål. Oplever vi situationer, hvor der skal tages ekstra hånd om et udsat barn, forsøger vi, så vidt det er muligt, at informere forældregruppen om hvilke tiltag, der bliver iværksat. Det organisatoriske

 I Burlunden har vi forældreråd og er en del af klyngebestyrelsen. Forældrerådet er der hvor vi sammen taler om principper, pædagogik og rammer for Burlunden. Det er vigtigt for os, at ånden/kulturen i forældrerådet er åbenhed og dialog. Vi ønsker, at forældrerådet skal mærke, de reelt kan gøre en forskel i børnenes hverdag i Burlunden, og samarbejdet er præget af ligeværd og anerkendelse.